Xoriguer

Tisíce anglických námořníků a vojáků obsadil ostrov Menorca a byli to velmi častí návštěvníci hospodách, kde se stal módní gin, který se z Británie dovážel.

To byla komplikace, ale důmyslní španělé našli rychle řešení: dovážet jalovec, ze skerého gin vyrábí, což bylo logisticky snažší.

I přesto, že gin pochází ze severu, se velmi rychle aklimatizoval i na Menorce. 

Xoriguer, který byl znám již od konce 17. století,putoval po mnoho generací rodině PONS.

Xoriguer