Eguren - rodina posedlá hledáním dokonalosti vinic

13. Února 2018 Eguren - rodina posedlá hledáním dokonalosti vinic
PĚT GENERACÍ VINAŘSKÉ TRADICE
Od roku 1870 se již pět generací rodiny zabývá pěstováním vinné révy, jejím zpracováním a
následným zráním těch nejlepších šťáv v oblasti Rioja. Moudrost a tradice se udržují naživu
díky tomu, že se přirozeně předávají z rodičů na děti. Zároveň je rodina přizpůsobuje
moderním technologiím a respektuje půdu a vinnou révu.
Nezaměnitelný osobní přístup, který se odráží ve výrobě vín, s sebou nese každodenní
snahu o zdokonalení a vášeň pro dobrou věc – od náročného výběru těch nejlepších
podmínek pro pěstování vína až k okamžiku, kdy se víno dostane k milovníkovi dobré
kvality.
Rodina a její vinné sklepy se těší národní i mezinárodní prestiži a vysloužily si řadu
vyznamenání a cen.
Marcos a Miguel Eguren

VÝJIMEČNÉ VINICE

Vinice vinařství Sierra Cantabria se převážně rozkládá v oblastech San Vicente de la
Sonsierra, Labastida a Laguardia, což je území proslulé pěstováním vína a známé jako
Sonsierra.
Sonsierra je podoblast území Rioja Alta, která protíná levý břeh řeky Ebro. Je to
území, jenž je velice dobře chráněné ze severu, a je pro něj typická krajina teras, které
se rozkládají od Kantaberského pohoří po koryto řeky Ebro. Zároveň se může pyšnit
dostatkem slunce z jihu a jihozápadu, což mu dodává jedinečný a výrazný charakter.
Převážně odrůda Tempranillo a v menší míře také odrůdy Garnacha, Viura a Tempranillo
Peludo se pěstují na vinicích o stáří 35 let, některé z vinic jsou dokonce staré až 70 let.
Vinice San Vicente de la Sonsierra se rozkládají na jílovito-vápenité půdě, která je podobná
půdě v Rioja Alavesa, ale více ovlivněna atlantickým klimatem.
Půda, která má jílovito-vápenité složení a je chudá na organické látky, živiny a minerální soli,
je velice vhodná pro pěstování vinné révy. Na druhou stranu dostatek drobných oblázků,
naplavenin a štěrku půdě poskytuje přirozenou drenáž a optimální zadržování vody. Podloží
tvoří popraskaná hornina, která umožňuje kořenům vinné révy hledat dodatečné živiny, což
pomáhá nastolit rovnováhu jednotlivých složek plodů.
Sierra Cantabria
HLEDÁNÍ MAXIMÁLNÍ KVALITY

IMPOZANTNÍ VINICE

Vycházíme z myšlenky pěstovat v souladu se zásadami integrovaného zemědělství.
Respektujeme dvojici vysoká hustota výsadby a nízká produkce na hektar. Sázíme na
organická hnojiva a využíváme náš vlastní kompost, který je složen z ovčího hnoje.
Sklizeň, která probíhá každý rok, je výhradně manuální a zvláštní důraz se klade na přísný
výběr plodů, které musejí být v optimálních hygienických podmínkách a správně zralé.
Tento sběr je završen vyčerpávajícím tříděním hroznů, které probíhá na třídicím stole ve
vinařství. Ve vinařství se snažíme maximálně respektovat charakter prostředí (terroir) a
minimálně tak zasahovat do procesu zpracovávání.
EL PUNTIDO A LA NIETA

Viñedos de Páganos je moderní vinařství nacházející se ve středověkém městečku
Laguardia v podoblasti Riojy Alavesa v přibližně 600 metrech nad mořem. Vinařství je
obklopeno dolmeny, archeologickými nalezišti, poustevnami a starobylými
středověkými kostely.
Vinařství sdílí prostor s výjimečnou vinicí El Puntido, jejíž název je odvozen od starodávného
slova označujícího odpočívadlo. Právě to připomíná terasa, kterou tato vinice vytváří mezi
Kantaberským pohořím a údolím řeky Ebro. Oblast je pod vlivem atlantického a z části také
kontinentálního klimatu a díky Kantaberskému pohoří na severu je chráněna před studenými
větry. Jílovito-vápenitá nebo hlinito-jílovitá půda s vyšším obsahem minerálů propůjčuje
vinici (a tím pádem také vínu) jedinečný minerální charakter s výjimečnou osobitostí. Podloží
tvoří pískovec, do kterého se zavrtávají kořeny vinné révy a maximálně využívají každou
skulinku. Odrůda Tempranillo je perfektně přizpůsobená těmto půdám a ve vínu tak odráží
„terroir“, tedy prostředí vinice.
Vinice se nachází na mírném svahu o velikosti 25 hektarů, který je orientován na jih a který
byl v roce 1975 osázen odrůdou Tempranillo formou tzv. stěnové výsadby (espalier) na
jílovito-hlinité půdě s vápencovým podložím. Omezená sklizeň a pečlivý řemeslný sběr dává
vzniknout vínu El Puntido.
Blízko této oblasti se nachází La Nieta, což je malý pozemek o výměře 1,75 hektarů se
středně těžkou půdou malé hloubky a hustoty, na které se také pěstuje odrůda Tempranillo.
Půda této oblasti je oproti El Puntido chudší na živiny a mikroklima je naprosto odlišné.

Nicméně poté, co je vinné révě umožněn skrovný vegetativní růst a přirozená produkce, se
získávají plody vysoké kvality, ze kterých se vyrábí víno La Nieta.
V oblasti Páganos se rozkládají dvě usedlosti La Nieta a El Puntido, kde se převážně z
odrůdy Tempranillo vyrábějí dvě skvělá vína uvedených jmen.
Vinice jsou staré průměrně 30 let a vinná réva je vysázen systémem espalier. Sklizeň vína
probíhá výhradně ručně a hrozny procházejí dvojí selekcí na třídicích stolech. Odborné ruce
vinařů s láskou a ohleduplností pečují o plody a celé vinice. Hrozny z vinice La Nieta se
ručně odstopkovávají a poté se bobule po bobuli přebírají, aby se následně mohly sešlapat
dle tradičního způsobu.
Zatímco se mošt z vinice La Nieta fermentuje v malých nových sudech z francouzského
dubu, ten z vinice El Puntido se fermentuje v nerezových nádržích. Před a po fermentaci se
navíc mošt maceruje.
Vinařství se snaží o výrobu osobitých vín jedinečné chuti a jemnosti, a proto také
spolupracuje s různými prestižními bednáři a neustále sleduje zrání vína v dřevěných
sudech.
Sierra Cantabria terroire


KVALITY JEDINEČNÉHO TERROIR
Teso La Monja představuje nový přístup ve výrobě vín a zároveň je (po vinařství Numathia-
Termes) druhým dokladem přítomosti naší rodiny v oblasti DO Toro. Pracujeme s těžšími
půdami - jílovitými s vápencovými žilkami v podloží - se štěrkovitým povrchem, které jsou
orientované na sever a nabízejí delší vegetativní cykly. Tyto vlastnosti nám umožňují získat
silná a elegantní vína, která v sobě odrážejí maximální potenciál minerální půdy.
Naše prastaré vinice, které byly osázeny původními kmeny bez roubování, se pyšní stářím
až 130 let. Spolu se starými vinicemi o průměrném stáří 50 let pak produkují jedinečná vína.
Stejně jako naši praprarodiče se věnujeme udržitelnému zemědělství, díky kterému
zachováváme životaschopnou půdu a celé okolní prostředí. Pracujeme s přírodou v souladu
s jejími cykly a biorytmy rostliny. Hledáme přirozenou rovnováhu vinice s malou produkcí
mezi 1 000 a 2 000 kg/ha. Naším cílem je výroba vína, které se pyšní maximální čistotou a
nese v sobě terroir, tedy prostředí, ze kterého pochází.

Další zajímavé články