Vinařství Luis Caňas - preciznost, moderní technologie, tradiční přístup

19. Ledna 2018 Vinařství Luis Caňas - preciznost, moderní technologie, tradiční přístup

Luis Cañas


Historie


● Čtyři generace skromné rodiny

● Úsilí, vytrvalost, vášeň pro dobré věci a jasná filozofie vinařství.


Historii naší rodiny – rodiny Luis Cañas – píší již čtyři generace.

● Již po více než jedno století se naše rodina zabývá výrobou a prodejem tradičních

mladých vín, které se vyrábějí metodou karbonické macerace (celých hroznů). Tato

vína se vyráběla ve starodávném sklepě Cueva de los Curas vykopaném v zemi,

který ještě dnes utváří ráz krajiny této oblasti.

● V minulosti vína převážel Carlos Cañas, otec Luise Cañase (který má dnes 87 let),

na vozech tažených mezky přes Kantaberské pohoří a pohoří Montes de Vitoria až k

oblastem hraničícím s Bilbaem a San Sebastiánem, tedy více než 100 km od

Villabueny.

● V roce 1928 se narodil zakladatel vinařství Luis Cañas. Perfekcionista a dříč jako

málokdo, jehož vždy motivovala hrdost a touha mít vinice nejvyšší kvality a tím

pádem i vysoce kvalitní sudová vína. Vína pak ve velkém dobývala chuťové pohárky

velkých obchodníků s vínem, kteří se v těch dobách vyskytovali v Alhóndiga de

Bilbao.

● V roce 1970 začal Luis Cañas prodávat stáčená mladá vína, která se do té doby

prodávala pouze v sudech. Ve stejném roce jsme blízko Cueva de los Curas založili

vinařství nesoucí naše jméno, kde proměňujeme naši vášeň pro vinnou révu, která je

opravdovým pramenem vysoce kvalitních vín v oblasti Rioja Alavesa.


Naše vinice

● Vycházíme z přesvědčení, že „jen z těch nejlepších hroznů mohou vzniknout

nejlepší vína“, z čehož pramení naše posedlost vinicemi.

● V srdci Riojy Alavesa se nacházejí naše vinice chráněné Kantaberským pohořím.

Bez pochyby se jedná o jednu z nejlepších vinařských oblastí na světě. Vinice malé

rozlohy a pokročilého stáří jsou charakteristické svou polohou. Nacházejí se na málo

úrodných jílovito-vápenitých půdách, převážně na svazích a terasách s ideálním

mikroklimatem a polohou, které je činí jedinečnými.

● Díky těmto podmínkám vinná réva produkuje nevelké množství hroznů malé velikosti,

zato excelentní kvality. Na ploše přibližně 400 hektarů, na které se rozkládá vinice

vlastněná a spravovaná vinařstvím, je téměř 900 parcel.

● Úcta k prostředí a úsilí každého lidského článku zahrnutého do procesu výroby jsou

klíčem, jak úspěšně zúročit výhody racionálního vinařství. Racionální vinařství je

systém zemědělství, který maximálně upřednostňuje přírodní prostředky a

mechanismy a zaručuje tak životaschopné zemědělství do budoucna. Biologické a

chemické prostředky a další metody jsou pečlivě vybírány, aby byly v rovnováze s

ochranou životního prostředí. Používání herbicidů, syntetických hnojiv a agresivních

přípravků či metod je přísně zakázáno za účelem ochrany životního prostředí a

zachování posílené imunity vinné révy, díky které je schopná bránit se sama před

různými vlivy. K vykonání této práce máme k dispozici speciální oddělení, na kterém

pracuje zemědělský inženýr, zemědělský technik a enolog a 8 pracovníků, kteří jsou

ryzími řemeslníky na vinicích.

● Naším cílem je mít zdravou půdu (což je bezpochyby nejlepší dědictví, které

můžeme zanechat budoucím generacím) a tím pádem také zdravé ovoce a vína.


Filozofie

Výzvou je pro nás hledání dokonalých vín.

● Umělecká práce čerpá z těch nejlepších vinic, které obděláváme v souladu s

racionálním vinařstvím a respektem k životnímu prostředí během celého

vegetativního cyklu.

● Myslíme si, že není důvod, aby tradice soupeřila s inovativními postupy, a že je

možné, aby šly ruku v ruce a společně se zlepšovaly.

● Pečlivost, dokonalost a láska se odrážejí ve všem, co děláme, a to od vlastní

přepravy hroznů, kde u nejstarších vinic používáme malé plastové přepravky a u

mladých vinic pak malé přívěsy.

● Vedle selekce hroznů na vinici jsou VŠECHNA vína vinařství Luis Cañas

podrobena dvojí selekci. První se na třídicím stole ručně přebírají hrozny a poté se

prohlíží každá bobule hroznu na stole Mistral tak, aby se dále zpracovávaly pouze ty

nejvyšší kvality.

● Nejvybranější zpracování. Používáme francouzské a americké barikové sudy, které

pocházejí z těch nejlepších světových bednářství. Barikové sudy průběžně

obnovujeme a jejich průměrné stáří je tři roky. Dokonalý luxus.

● Jsme vázaní kvalitou a společností.

● V roce 2006 jsme spustili průkopnický projekt ve Španělsku, a to výstavbu rezidence

pro zemědělce.

● Objekt s kapacitou 40 osob nabízí oddělené ložnice pro muže a ženy, toalety,

prádelnu, průmyslovou kuchyni, jídelnu, oddechovou místnost a ošetřovnu. V roce

2008 této iniciativě udělil časopis Dato Económico prestižní ocenění solidarity Premio

a la Empresa Solidaria.

● Díky tomu, že pracujeme vždy v souladu s životním prostředím a kvalitou, jsme se

stali prvním vinařstvím ve Španělsku, které získalo osvědčení BRC vydané asociací

AENOR, certifikát ISO 14000 a certifikát kvality ISO 9002 a otevřeli jsme vlastní

čističku odpadních vod.

Other interesting articles